header image
Start
Centrum Kształcenia Ustawicznego

OGŁASZAMY NABÓR

KURS KADRY I PŁACE

- specjalista ds. kadr i płac 

Cena 699 zł !

Planowe rozpoczęcie: styczeń 2017

 

Wolne miejsca – zapraszamy

 

 

 

TERMINARZ


 

 

 


...............................................................................................................................

Nasze kursy to:

- wyszkolona, doświadczona kadra dydaktyczna

-zajęcia dostosowane do potrzeb kursantów

-płatność w dogodnych ratach bez dodatkowych kosztów

-praca w małych grupach

-indywidualne podejście do słuchacza

-pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

ZAPRASZAMY

Zapisy

telefonicznie: 600 443 788

drogą mailową:

lub osobiście : Ostrołęckie Centrum Kształcenia

ul. Reymonta 11 lok 13

07-410 Ostrołęka

 

 

  .......................................................................................................................

 

U W A G A

Zmiana numeru konta: 02 1320 1537 2999 3158 2000 0002

 
 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

„SEW”

Szkoła – Edukacja - Wiedza

...to możliwość podnoszenia wykształcenia, zdobycia nowych kwalifikacji, ciekawego zawodu lub nowych uprawnień, a takze do przygotowania się do egzaminu dojrzałości. 

ZAPRASZAMY NA :

KURS – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

KURS – OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

KURS – KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY

KURS – KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

KURS – SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KURS – KADRY I PŁACE

KURS – MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

NOWOŚĆ !!

 

KURS – OBSŁUGA PROGRAMÓW InsERT

KURS – CZŁONEK SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH IMPREZ MASOWYCH

KURS – KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH


Policealne Szkoły

 

 

oraz:

 

 

 POLICEALNEJ SZKOLY OCHRONY OSOB i MIENIA [PSOOiM]

bezpłatne przeszkolenie na imprezy masowe, tj. służby informacyjne, służby porządkowe i kierownik ds bezpieczeństwa imprez masowych

 

w Ostrołęce (technik ochrony fizycznej osób i mienia - IV semestry tj. 2 lata) 

 KURS KWALIFIKACYJNY OCHRONY OSÓB I MIENIA - TECHNIK OCHRONY W 8 MIESIĘCY!

 Wszystkie uprawnienia jak słuchacz szkoły ochrony - egzamin państwowy na miejscu, w Ostrołęce.

POLICEALNEJ SZKOLY BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY [PSBHP]

w Ostrołęce (technik bezpieczeństwa i higieny pracy - III semestry tj. 1,5 roku) 

 

LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO po ZSZ w Ostrołęce

dla słuchaczy bezpłatny kurs: pracownika ochrony lub pracownika administracji biurowej

 [LO po ZSZ - IV semestry tj. 2 lata] 

 KWALIFIKACYJNY KURS - PRACOWNIK BIUROWY - technik pracownika biurowego w 8 miesięcy!

POLICEALNEJ SZKOLY ROLNICZEJ [PSR]

w Ostrołęce (technik rolnik - IV semestrów tj. 2 lata) 

 • KURS KWALIFIKACYJNY ROLNIKA - Technik rolnik w 8 miesięcy!

 • POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI [PSA]

w Ostrołęce (technik administracji -m IV semestry tj. 2 lata) 

  KURS KWALIFIKACYJNY SPRZEDAWCY Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ - w 8 miesięcy!

  oraz zapraszamy na Kursy: 

 • OCHRONY OSÓB I MIENIA, (licencja pierwszego i drugiego stopnia)

- dla pracowników ochrony fizycznej, członków służb porządkowych, kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych 

 • przygotowujący do matury,

 • przygotowujący na studia. 

 

     Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, a nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i przysługujące z tego tytułu prawa.

 

Dlaczego my? 

 

•  Jesteśmy miejscową firmą.

•  Nigdy nie pobieraliśmy i nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat

•  Dla absolwentów uczących się przewidziane są dodatkowe bonifikaty

• Jesteśmy otwarci na problemy naszych słuchaczy, także natury finansowej.

•  Zawsze staramy się pomagać słuchaczom.

•  Kadra nauczycielska to starannie dobrani fachowcy z przygotowaniem merytorycznym, doświadczeniem zawodowym oraz praktyką w sferze dydaktyki.

•  Zapewniamy bezpłatnie materiały do nauczania,

• Opłaty pobieramy (jeżeli już) tylko za miesiące nauki [tj. wrzesień – czerwiec]

• Zapewniamy równe szanse zdobycia specjalistycznego wykształcenia zarówno kobietom jak i mężczyznom, w każdym zawodzie, i na każdym kursie.

•  Ubezpieczenie NNW!